INDYWIDUALNE WARSZTATY DOSKONALĄCE

BARBER CLASS – FRYZJER MĘSKI TECHNICZNIE

Indywidualne, intensywnie, innowacyjne zajęcia w formie warsztatów dedykowane fryzjerom/barberom chcącym poprawić swój warsztat pracy.

INDYWIDUALNE WARSZTATY DOSKONALĄCE DLA JEDNEJ OSOBY

ikona

Kursy indywidualne w trybie intensywnym dedykowane są osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie barberingu. Po konsultacji telefonicznej lub mailowej ustalą tematykę szkolenia dostosowaną do indywidualnych potrzeb pozwalającej na dalszy rozwój i wykorzystanie własnego potencjału. Szkolenie jest adekwatne do ustalonych z kursantem potrzeb i celów.

Wielokrotność indywidualnych spotkań według szczegółowych potrzeb w zakresie uczenia się i rozwoju w barberingu na poziomie wiedzy i umiejętności kompetencji społecznych pozwala na szeroką ścieżkę rozwoju indywidualnego, doskonalenia swoich umiejętności w zakresie barberingu, korygowania błędów, wielokrotnego przećwiczenia zadanych zadań. Indywidualne podejście do kursanta i wspieranie go w doskonaleniu się to domena tego ekskluzywnego szkolenia.
Kurs trwa 4 dni, po wstępnej konsultacji telefonicznej i mailowej otrzymujesz program ramowy, następnie po pierwszym dniu szkoleniowym wspólnie oceniamy zakres nauki do zrealizowania na następny 3 dni. Poddajemy weryfikacji pracę kursanta i dopasowujemy program na dalsze dni.

poznaj szczegóły

ikona

kurs „jeden na jeden”

ikona

„Jeden na jeden” to spersonalizowny kurs doskonalący lub korepetycje barberskie. Zakres może być dowolny począwszy od modelowania włosów do różnych technik strzyżenia męskiego przy użyciu różnych narzędzi (strzyżeniu samymi nożyczkami, maszynką, trymerem, brzytwą) dostosowany do indywidualnego tempa pracy kursanta. Ustalony i zatwierdzony program otrzymujesz na maila i realizujesz szkolenie w wybranym terminie. Otrzymujesz zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych kompetencji.
Praca wykonywana jest na modelach. Jeśli wolisz więcej poćwiczyć może być mieszana: na modelach i główkach treningowych.

Ewa Wolaniuk–Kloc

Mistrz w zawodzie fryzjera męskiego, technik usług fryzjerskich, pedagog, instruktor nauki zawodu, edukatorka fryzjerstwa męskiego/barberingu, egzaminatorka najnowszej kwalifikacji fryzjer męski - czeladnik, członkini Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i PIFS.

ZADZWOŃ I UMÓW TERMIN:
505 103 266

Prowadząca: Ewa Wolaniuk–Kloc

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc Sp. z o. o
ul. Strzegomska 282
54-432 Wrocław

„Wszelkie prawa zastrzeżone ®. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części i bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631)
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. e w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503, z późn. zm.).