DOKUMENTY I CRTYFIKATY 

dokumenty

ikona

Dane rejestrowe
Salon Fryzjerski „Finezja” Ewa Wolaniuk-Kloc
ul. Św. Antoniego 31
50-073 Wrocław
NIP: 8981439862
REGON: 022090782

CEiDG
Posiadamy wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Kod PKD 85.59.B
Pobierz aktualny WPIS

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako SALON FRYZJERSKI „FINEZJA” Ewa Wolaniuk-Kloc pod nr 2.02/000/45/2017.
Zobacz wpis W SYSTEMIE STOR
W związku z powyższym, uczestnicy szkoleń fryzjerskich mogą starać się o dofinansowanie od 80% do 100% ceny szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Certyfikat DEKRA
Spełniamy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).
W związku z tym, Uczestnicy mogą starać się o dofinansowanie od 80% ceny szkoleń w ramach Bazy Usług Szkoleniowych BUR.

Polska Izba Firm Szkoleniowych.
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych od dnia 08.02.2021 r.

Kodeks Dobrych Praktyk
Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Certyfikaty

ikona

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Barber Academy Ewa Wolaniuk-Kloc Sp. z o. o
ul. Strzegomska 282
54-432 Wrocław

„Wszelkie prawa zastrzeżone ®. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części i bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631)
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. e w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503, z późn. zm.).