SZKOLENIA FRYZJERSKIE Z DOFINANSOWANIEM

DOFINANSOWANIa

ikona

Jako Akademia jesteśmy w stanie pomóc Tobie i Twojej firmie w dofinansowaniu do kursów czy szkoleń.
Możliwe dofinansowania w wysokości 80-100% wartości szkolenia - kfs, bur i bony dla bezrobotnych.

BUR

ikona

Z profesjonalnych kursów barberskich możesz skorzystać w ramach dofinansowania z funduszy BUR.

Program dofinansowanych szkoleń obejmuje wyłącznie warsztaty Autorskiego Programu Szkoleniowego z zakresu Fryzjerstwa Męskiego/Barberingu Ewy Wolaniuk-Kloc.

Baza Usług Rozwojowych to platforma, na której znajdziesz bogatą ofertę kursów i szkoleń z całej Polski, dofinansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Celem funkcjonowania platformy jest prezentacja szerokiej gamy usług rozwojowych dla Ciebie oraz Twoich pracowników. Dla małych i mikroprzedsiębiorstw wartość dofinansowania może wynieść do 80% wartości usługi szkoleniowej.

Podmiot finansujący: Baza Usług Rozwojowych w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Miejsce składania wniosku: Operator Projektu, właściwy miejscu zarejestrowania firmy (sprawdź Operatora Projektu dla Twojego regionu:
https://serwisuslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie)
Wartość dofinansowania: 80% (dla mikroprzedsiębiorstw)

W sprawie dofinansowania z BUR skontaktuj się telefonicznie 505 103 266 lub mailowo biuro@szkolenia-barberskie.pl sprawdzimy czy w Twoim regionie możesz skorzystać ze środków przeznaczonych na kształcenie ustawiczne pracowników zatrudnionych w Twojej firmie.

KFS

ikona

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są dostępne dla wszystkich pracodawców, zatrudniających minimum jedną osobę w ramach umowy o pracę.

Celem Funduszu jest podnoszenie pozycji rynkowej firm oraz pracowników, poprzez rozwój kompetencji pożądanych w dynamicznie zmieniającej się gospodarce. Drogą do jego realizacji jest ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz pracodawców. Dla mikroprzedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi 100%.

Szkolenia finansowane mogą być również ze środków publicznych, przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych poprzez Urzędy Pracy. Wartość wybranego przez bezrobotnego szkolenia nie może być wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Podmiot finansujący: Krajowy Fundusz Szkoleniowy, będący częścią Funduszu Pracy.

Miejsce składania wniosku: Powiatowy Urząd Pracy, właściwy miejscu zarejestrowania firmy.

Wartość dofinansowania: 100% (dla mikroprzedsiębiorstw).

Akademia Barberingu jako SALON FRYZJERSKI „FINEZJA” Ewa Wolaniuk-Kloc wpisana jest to Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod nr 2.02/000/45/2017. W związku z powyższym, uczestnicy szkoleń fryzjerskich mogą starać się o dofinasowanie od 80% do 100% ceny szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

 

Uzyskaj dofinansowanie na kształcenie ustawiczne, zrób to krok po kroku:

ikona

1. PUP.
Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, aby uzyskać informację na temat daty składania wniosków oraz dostępności środków.

2. Wniosek.
Pobierz wniosek o dofinasowanie ze strony swojego Powiatowego Urzędu Pracy.

3. Wybór szkolenia.
Skontaktuj się z nami, a my dobierzemy dla Ciebie i Twoich pracowników odpowiednie szkolenie i przygotujemy ofertą szkoleniową dostosowaną do potrzeb.

4. Przygotowanie i złożenie dokumentacji w PUP.
Złóż wniosek o dofinasowanie wraz z ofertą szkoleniową, którą dla Ciebie przygotujemy do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie wcześniej wskazanym.

5. Akceptacja wniosku.
Po zatwierdzeniu wcześniej złożonego wniosku, podpisz umowę o dofinasowanie z Powiatowym Urzędem Pracy.

6. Potwierdzenie uczestnictwa.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu skontaktuj się telefonicznie nr 505 103 266 i mailowo biuro@szkolenia-barberskie.pl i poinformuj nas, że chcesz skorzystać z dofinansowanego szkolenia.

Masz pytania?

Zostaw kontakt, a kompleksowo zajmiemy się Twoim dofinansowaniem.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

AKADEMIA BARBERINGU
Ewa Wolaniuk-Kloc
ul. Św. Antoniego 31
50-073 Wrocław

„Wszelkie prawa zastrzeżone ®. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części i bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631)
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. e w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503, z późn. zm.).